Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch dài hạn

Báo cáo Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các...

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 24/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về chủ trương lập, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch phân...

Ngày 06/7/2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì Hội nghị thẩm định đồ án Quy hoạch chung thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm...

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1171