Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch dài hạn

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 1279/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến...

Thời gian qua, Hạ Long đã huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược; tạo đà cho việc thúc đẩy toàn diện kinh tế - xã hội trên...

TP Hạ Long là địa bàn có nhiều hoạt động khai thác khoáng sản. Nhằm bảo vệ môi trường, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn, thời gian qua, thành phố...

Thực hiện Văn bản số 1467/VP.UBND-ĐĐ3 ngày 14/3/2023 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh và rà...

Thời gian qua, việc thiếu các điểm tập kết rác và tồn tại nhiều điểm tập kết rác tạm thời là một trong những vấn đề gây bức xúc đối với người dân và...

Ngày 11/3/2023, Bộ Xây dựng bàn giao tài liệu Quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040 theo Quyết định số 72/QĐ-TTg (ngày 10/2/2023) của Thủ tướng...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/2/2023 phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040. Phạm vi khu vực lập...

Báo cáo Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các...

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 24/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về chủ trương lập, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch phân...

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 645