Dự án, hạng mục đầu tư

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 1279/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến...

Thời gian qua, Hạ Long đã huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược; tạo đà cho việc thúc đẩy toàn diện kinh tế - xã hội trên...

TP Hạ Long là địa bàn có nhiều hoạt động khai thác khoáng sản. Nhằm bảo vệ môi trường, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn, thời gian qua, thành phố...

Ngày 11/3/2023, Bộ Xây dựng bàn giao tài liệu Quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040 theo Quyết định số 72/QĐ-TTg (ngày 10/2/2023) của Thủ tướng...

Báo cáo Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các...

Ngày 06/7/2022, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì Hội nghị thẩm định đồ án Quy hoạch chung thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đến năm...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 634