Báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thu, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo năm2022

Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 28/11/2022 về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thu, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo năm2022/ckfinder/userfiles/files/B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20ti%E1%BA%BFp%20c%C3%B4ng%20d%C3%A2n%20v%C3%A0%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%C6%A1n%20th%C6%B0%2C%20ki%E1%BA%BFn%20ngh%E1%BB%8B%20%202022.pdf

Tin tức khác

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 33 Tổng lượt truy cập 109874