Tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn TP Hạ Long

Để chủ động phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ các nguyên nhân và nguy cơ dẫn đến cháy rừng, giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường và các chủ rừng, các đối tượng được giao khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tiếp tục thực hiện nội dung tại Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 27/01/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023 trên địa bàn thành phố Hạ Long.

TP chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Thành phố tham mưu ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến công tác PCCCR trên địa bàn thành phố cũng như hướng dẫn xây dựng, tham gia ý kiến vào phương án PCCCR của các chủ rừng theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các ngành, các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của UBND cấp xã, chủ rừng quy định về PCCCR và điều kiện an toàn phòng cháy tại các khu rừng trọng điểm nhằm phát hiện, chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại. Là đơn vị chuyên trách theo dõi thường xuyên thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm tại địa chỉ Website: http://kiemlam.org.vn và http://kiemlamqni.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng, xử lý thông tin, dự báo, cảnh báo tình hình cháy rừng và có biện pháp ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra. Xác định vùng trọng điểm về cháy rừng trên địa bàn, tham mưu UBND Thành phố có phương án PCCCR hiệu quả.

Hạt Kiểm lâm Thành phố duy trì công tác kiểm tra rừng

Bên cạnh đó TP chỉ đạo Phòng Kinh tế Thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an Thành phố làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, theo dõi xây dựng các công trình bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn thành phố, bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác PCCCR cho các lực lượng chuyên trách, các địa phương. Tăng cường kiểm tra công tác PCCC tại các diện tích trên, xử lý những trường hợp vi phạm về công tác quản lý, PCCC theo quy định. Tăng cường công tác hiệp đồng lực lượng, phương tiện với các đơn vị đóng quân trên địa bàn, sẵn sàng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo, điều hành các cơ quan đơn vị thuộc quyền, huy động lực lượng, phương tiện phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, Kiểm lâm và lực lượng tại chỗ thực hiện phương án PCCCR. 

Các đơn vị chủ động hỗ trợ tham gia ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng khi có yêu cầu. Phát huy vai trò nòng cốt, cơ quan thường trực trong công tác phòng cháy, chữa cháy; chỉ đạo, tăng cường phối hợp chữa cháy rừng. Đối với các vụ cháy rừng xảy ra các đơn vị chức năng chủ động điều tra, đấu tranh ngăn chặn tội phạm đốt rừng, hủy hoại rừng để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm giáo dục, phòng ngừa và răn đe. Phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Tỉnh tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng chữa cháy rừng tại địa phương và các chủ rừng. Tổ chức kiểm tra an toàn PCCCR định kỳ, đột xuất theo quy định.

Các xã, phường chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong công tác chữa cháy rừng; khi có cháy rừng xảy ra, khẩn trương chỉ đạo huy động lực lượng để xử lý tình huống cháy rừng. Có phương án đảm bảo lực lượng, vật tư, trang thiết bị hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và chữa cháy rừng. Đăng ký tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ PCCC cho các tổ đội chuyên ngành, lực lượng bảo vệ rừng, PCCCR.

Các chủ rừng và tổ chức, cá nhân được giao, khoán bảo vệ rừng thực hiện nghiêm nội dung văn bản số 2842/UBND-KL ngày 15/4/2022 của UBND Thành phố. Thực hiện đăng ký thời gian đốt xử lý thực bì trồng rừng và đốt nương làm rẫy với trưởng thôn, Kiểm lâm địa bàn để theo dõi, hưỡng dân, kiểm soát việc sử dụng lửa trong quá trình xử lý thực bì; trong những ngày nắng nóng, cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong, gần rừng và đốt, xử lý thực bì trồng rừng, đốt nương làm rẫy.

Các phòng ban, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, các chủ rừng và tổ chức, cá nhân được giao, khoán bảo vệ rừng trên địa bàn khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng.

                                                                      Mỹ Hạnh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 649