Tài nguyên thiên nhiên và tầm quan trọng đối với con người

Tài nguyên thiên nhiên là những vật liệu do Trái đất cung cấp mà con người có thể sử dụng để tạo ra những sản phẩm phức tạp hơn. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu một về tài nguyên thiên nhiên là gì và các dạng tài nguyên thiên nhiên.

Tài nguyên thiên nhiên là gì?

Tài nguyên thiên nhiên là những thành phần tồn tại trên trái đất mà không phải do con người tạo ra. Những tài nguyên thiên nhiên này rất đa dạng, từ tài nguyên tái tạo đến tài nguyên không tái tạo, sống đến tài nguyên phi sinh vật, tài nguyên hữu hình đến tài nguyên vô hình. Tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho sự sống còn của con người và tất cả các sinh vật sống khác. Tất cả các sản phẩm trên thế giới đều sử dụng tài nguyên thiên nhiên làm thành phần cơ bản của chúng, có thể là nước, không khí, hóa chất tự nhiên hoặc năng lượng. Nhu cầu cao về tài nguyên thiên nhiên trên khắp thế giới đã dẫn đến sự cạn kiệt nhanh chóng. Do đó, hầu hết các quốc gia đang thúc đẩy quản lý hợp lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Các dạng tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên có thể được phân loại thành các loại khác nhau như:

Tài nguyên thiên nhiên tái tạo

Tài nguyên tái tạo đề cập đến các tài nguyên có thể tự phục hồi sau khi sử dụng. Chúng bao gồm các tài nguyên như:

  • Gió,
  • Nước,
  • Thảm thực vật tự nhiên,
  • Năng lượng mặt trời
  • Động vật.

Những tài nguyên này tồn tại trong tự nhiên trong sự phong phú. Có rất ít mối quan tâm về việc cạn kiệt tài nguyên tái tạo vì tỷ lệ sản xuất của họ vượt quá tốc độ tiêu thụ của con người. Các nhà bảo tồn trên toàn thế giới ủng hộ việc sử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo vì chúng có sẵn và ít tốn kém hơn cho môi trường.

Tài nguyên thiên nhiên không tái tạo

Tài nguyên không tái tạo là các thành phần mất quá nhiều thời gian để bổ sung sau khi sử dụng hoặc tồn tại với số lượng hạn chế. Tài nguyên không tái tạo bao gồm các sản phẩm như:

  • Dầu thô,
  • Kim loại quý,
  • Khoáng sản
  • Đá.

Một số động vật có nguy cơ tuyệt chủng cũng được phân loại là tài nguyên không tái tạo vì tỷ lệ tử vong của chúng cao hơn nhiều so với tỷ lệ sinh sản của chúng. Những tài nguyên không tái tạo này cần được bảo vệ và được sử dụng có trách nhiệm để ngăn chặn sự cạn kiệt của chúng.

Tài nguyên sinh học

Tài nguyên thiên nhiên sinh học đề cập đến tài nguyên sống tồn tại tự nhiên trong môi trường. Những tài nguyên này bao gồm rừng, động vật hoang dã và nhiên liệu hóa thạch, tất cả đều được liệt kê là tài nguyên thiên nhiên sinh học.

Tài nguyên thiên nhiên phi sinh học

Tài nguyên thiên nhiên không sinh học là sản phẩm tự nhiên trong môi trường không có sự sống. Những tài nguyên này bao gồm nước, đá, kim loại và khoáng sản trong số nhiều tài nguyên khác.

Thế giới có rất nhiều tài nguyên mà một số trong đó chưa được khai thác. Con người thiếu các kỹ năng và công nghệ để trích xuất và sử dụng một số tài nguyên tự nhiên như khí hiếm và một số vật liệu phóng xạ. Do đó, các tài nguyên này được phân loại là tài nguyên chứng khoán sẽ được sử dụng trong tương lai.

Các mối đe dọa đối với tài nguyên thiên nhiên

Hầu hết các tài nguyên thiên nhiên tồn tại với số lượng hạn chế. Thật không may, các yếu tố khác nhau đã dẫn đến việc khai thác các tài nguyên này. Một số thành phần có nguy cơ cạn kiệt. Ô nhiễm môi trường, dân số cao, phát triển không kiểm soát, biến đổi khí hậu và lối sống hiện đại là một số mối đe dọa đối với tài nguyên thiên nhiên.

Ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm môi trường là nguyên nhân hàng đầu của suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Ô nhiễm môi trường chủ yếu là do các ngành sản xuất và sử dụng hóa chất và nhựa trong hoạt động của họ. Những hóa chất này nhấm nháp vào hệ thống đất và nước và làm thay đổi thành phần của tài nguyên. Việc sử dụng hóa chất và nhựa khắc nghiệt trong môi trường ngày càng tăng đã dẫn đến sự hủy hoại đời sống thủy sinh.

Dân số cao

Dân số thế giới đã tăng đáng kể trong năm thập kỷ qua. Khi số lượng người tăng lên, nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên cũng tăng theo. Người dân đã khai thác quá mức các nguồn tài nguyên như nước, đất nông nghiệp, khoáng sản và động vật hoang dã dẫn đến cạn kiệt hầu hết các tài nguyên thiên nhiên ở một số nơi trên thế giới. Các quốc gia có sự gia tăng dân số không kiểm soát thường gây áp lực lên các nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế dẫn đến suy thoái môi trường.

Phát triển không bền vững

Hầu hết các quốc gia đã trải qua sự phát triển nhanh chóng với việc tạo ra các ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng mới. Các dự án phát triển này đòi hỏi rất nhiều tài nguyên như đất đai, năng lượng, nước và nhân lực. Trong một số trường hợp, sự phát triển đã xâm lấn vào rừng hoặc đất được bảo vệ và dẫn đến phá hủy thảm thực vật và động vật hoang dã đáng kể. Do đó, điều cần thiết là phải kiểm soát sự phát triển để ngăn chặn việc sử dụng quá mức các nguồn lực hạn chế và có nguy cơ tuyệt chủng.

Khí hậu thay đổi

Biến đổi khí hậu là một thực tế trong thế giới hiện tại. Tác động của biến đổi khí hậu là lũ lụt quá mức, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, động đất và các thiên tai khác. Những thay đổi này đã đe dọa lối sống của nhiều loài dẫn đến sự tuyệt chủng của một số loài. Cháy rừng do biến đổi khí hậu cũng dẫn đến việc phá hủy các khu rừng là tài nguyên thiên nhiên quý giá.

Lối sống hiện đại

Xã hội hiện đại là xã hội tiên tiến nhất trong lịch sử loài người. Do lối sống tiên tiến, cần nhiều nguồn lực hơn để đáp ứng nhiều nhu cầu của con người. Ví dụ, mọi người tiêu thụ rất nhiều năng lượng thông qua các phương tiện trên đường, thiết bị điện tử trong nhà và trong các hoạt động giải trí. Mức tiêu thụ tăng này đã dẫn đến nhu cầu cao đối với nhiên liệu hóa thạch và sản xuất năng lượng. Sau đó, các tài nguyên thiên nhiên này đã được sử dụng quá mức dẫn đến sự cạn kiệt của chúng.

Tình trạng bảo tồn tài nguyên thiên nhiên

Năm 1982, Liên Hợp Quốc đã thấy sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Hiến chương Thế giới về Tự nhiên liệt kê các biện pháp cần thực hiện để ngăn chặn sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Nó cũng nêu tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và sự cần thiết phải tạo ra các luật về cùng một chủ đề.

Các tổ chức khác như Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới (WWF) cũng đã dẫn đầu trong việc thúc đẩy bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Các tổ chức đã tài trợ cho các nghiên cứu khoa học như Bảo tồn sinh học nơi các nhà khoa học nghiên cứu về cách bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên được tìm thấy trong môi trường.

Ở cấp địa phương, các quốc gia đã thiết lập các khu vực được bảo vệ để bảo tồn tài nguyên thiên nhiên khỏi khai thác. Các nhà bảo tồn cũng khuyến khích sử dụng các tài nguyên thiên nhiên tái tạo như năng lượng gió và mặt trời thay vì các tài nguyên không tái tạo có nguy cơ bị tuyệt chủng. Ngoài ra, hầu hết các quốc gia đều có các cơ quan chính phủ giám sát việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Các phòng ban này tạo ra các quy tắc về quản lý tài nguyên thiên nhiên như kim loại quý, kim loại hiếm và các nguồn năng lượng. Họ cũng cung cấp giấy phép cho các công ty liên quan đến việc sản xuất và bán các tài nguyên đó.

Nguồn: internet

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 37