Hội đồng giáo dục Quốc phòng-An ninh phường Bãi Cháy tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4 năm 2022 từ ngày 23 - 26/8/2022.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Đặng Thị Yến – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, các đồng chí báo cáo viên, giảng viên lớp bồi dưỡng, cùng toàn thể 50 học viên bồi dưỡng Quốc phòng – An ninh đối tượng 4 năm 2022

Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, các vấn đề diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QPAN nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

          Trong thời gian 4 ngày, học viên được được học tập, nghiên cứu 09 chuyên đề do các đồng chí giảng viên, báo cáo viên chia sẻ các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng và an ninh;  Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Ngoài ra là một số nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên...


          Qua khóa học sẽ giúp các học viên thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QPAN, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết thúc khóa học, học viên tham gia viết bài thu hoạch sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1187