Phường Bãi Cháy tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 16/8, phường Bãi Cháy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Yến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Đoàn Hồng Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí Thường trực HĐND-UBND-UB.MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, Ủy viên BCH Đảng ủy phường; các đồng chí trong cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, Tổ trưởng Tổ đảng các Chi bộ trực thuộc, Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn, cán bộ công chức phường.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Đặng Thị Yến, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu chỉ đạo

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Kiên, Giảng viên chính, Báo cáo viên cấp tỉnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã truyền đạt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phường nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; nâng cao ý thức bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng.

Đồng chí Phạm Hữu Kiên, Giảng viên chính, Báo cáo viên cấp tỉnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ truyền đạt các nội dung chính trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Chín, nguyên Trưởng khoa Xây dựng Đảng trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ  đã truyền đạt nội dung của các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Chín, nguyên Ttrưởng khoa Xây dựng Đảng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ truyền đạt các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đặng Thị Yến yêu cầu ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung cácNghị quyết của Hội nghị Trung ương 5; nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các nghị quyết. Việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thực hiện các văn kiện Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), cần được thực hiện quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của các bộ, đảng viên và nhân dân; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống.

Sao Biển

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 31