Sáng ngày 17/10/2022, Đảng ủy phường Bãi Cháy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 8 khoá XI về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Minh - ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố; đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Thoảng – Phó bí thư Đảng ủy quân sự thành phố, chính trị viên ban CHQS thành phố; đồng chí Đặng Thị Yến – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bãi Cháy, cùng các đồng chí UVBTV đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, UBND, UBMTTQ phường, trưởng, phó các tổ chức CT-XH, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc.

10 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cấp ủy, chính quyền địa phượng đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo đúng tinh thần của Nghị quyết trung ương 8, khóa XI, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ đó, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, thống nhất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ các cấp đạt kết quả tốt; Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng an ninh trong tình hình mới, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ huyện được thực hiện đồng bộ, toàn diện, thế trận quân sự được quan tâm thực hiện tốt theo hướng “ cơ bản, liên hoàn, vững chắc”.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe 03 tham luận, đưa ra một số kinh nghiệm, giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) một cách hiệu.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Minh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quốc phòng an ninh trong tình hình mới và đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, khu phố cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục quốc phòng cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong phường; Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh để từng bước xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; chú trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trong huyện về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; chủ động nắm và dự báo tình hình, tình huống về quốc phòng an ninh; tích cực đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Cũng tại hội nghị, 6 tập thể, 6 cá nhân được UBND phường tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1157