Chuyển đổi số toàn diện phường Bãi Cháy năm 2022

Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND phường Bãi Cháy về việc thực hiện Chuyển đổi số toàn diện phường Bãi Cháy năm 2022/ckfinder/userfiles/files/kh%2034-2022-%20chuyen%20doi%20so%20to%c3%a0n%20dien_signed.pdf

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 173 Tổng lượt truy cập 83317