Báo cáo kết quả thực hiên nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2022

Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 12/9/2022 của Ủy ban nhân dân phường Bãi Cháy về việc Báo cáo kết quả thực hiên nhiệc vụ công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2022/ckfinder/userfiles/files/B%C3%A1o%20cao%20kinh%20te%20xa%20hoi%20quy%203-2022.pdf

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 633 Tổng lượt truy cập 83787