Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2022, phướng hướng nhiệm vụ năm 2023

Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 15/11/2022 về việc báo cáo kết quả công tác năm 2022, phướng hướng nhiệm vụ năm 2023/ckfinder/userfiles/files/B%C3%81O%20C%C3%81O%20n%C4%83m%202022_signed%20(1).pdf

Tin tức khác

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 29 Tổng lượt truy cập 109843