Bãi Cháy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt ,triển khai Luật Lực lượng tham gia đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở

Chiều ngày 23/5/2024 UBND phường Bãi Cháy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt ,triển khai Luật Lực lượng tham gia đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở đối với 100% lực lượng BVDP và Đội trưởng, đội phó dân phòng trên địa bàn phường Bãi Cháy

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp đại biểu nắm bắt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về việc kiện toàn các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được thể chế hóa trong Luật; thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò và chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, các quan hệ công tác, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng này trong thực tiễn. Đồng thời, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn để xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc bảo đảm triển khai thi hành Luật trong thời gian tới, đưa lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đi vào hoạt động theo quy định trước ngày 01/7/2024.

Theo đó, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm 05 chương, 33 điều; quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện các nội dung, điều kiện phục vụ triển khai thi hành Luật bảo đảm hiệu lực, hiệu quả cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thi hành Luật.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 50